Lista firm pożyczkowych

— poznaj pożyczkodawców sektora pozabankowego —  

 

Czym jest parabank?

Parabanki to instytucje świadczące usługi podobne do banków lecz nie działające w myśl Ustawy o Prawie bankowym. Jest to najogólniejsza definicja, choć nie wypełniająca wszystkich cech, jakie posiadają ów podmioty. Jeśli założymy, że parabanki wykonują usługi analogiczne do ich bankowych odpowiednich, należy tu wymienić zarówno udzielanie zobowiązań finansowych, ale także przyjmowanie depozytów, oferowanie lokat itp. 

Firmy pożyczkowe, choć powszechnie określa się je mianem parabanków, w istocie nie mogą być podpięte pod ten termin. Bowiem świadczą jedynie pożyczki i kredyty, bez działalności depozytowej.


Jak działają firmy pożyczkowe?

 

Parabanki a firmy pożyczkowe

Firmy pożyczkowe proponujące popularne chwilówki oraz kredyty na raty często mylnie określa się mianem parabanków. Nie świadczą one jednak usług takich jak banki, gdyż nie przyjmują żadnych wkładów pieniężnych i depozytów. Ponadto nie należy uważać instytucje pożyczkowe za takie, które działają na zasadzie piramidy finansowej. Realizują wszystkie transakcje z własnego kapitału, nie zaś z pieniędzy potencjalnych ulokowanych w nich przez klientów. Jednak ze względu, że sami konsumenci synonimizują parabanki z firmami pożyczkowymi my także opisując oferty pożyczek pozabankowych używamy tego terminu.

A To co wybierzesz? Parabanki na raty czy darmowe chwilówki?